Kontakt
"Kujawskie Poręczenia Kredytowe"
Spółka z o.o.
Biuro w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek
ul. Toruńska 148 lok. B02
Tel. 54 423 20 15 , fax 54 423 20 16
poreczenia@pksp.pl

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks